NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ NASZEGO FORUM TO PRELEGENCI

prof. Joanna Tyrowicz

członkini Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr Maciej Kawecki

Prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema

Lechosław Chalecki

Trener biznesu w Szkole Inspiracji i BNI Polska

dr Ilona Iłowiecka-Tańska

Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji w Centrum Nauki Kopernik

Emilia Malinowska

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Bożena Lublińska-Kasprzak

ekspertka Business Center Club ds. innowacji i funduszy UE

dr Małgorzata Snarska-Nieznańska

Prezeska Zarządu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych

Paweł Staszczak

Ekspert ds. IOT, OZE i efektywności energetycznej Orange Polska

Barbara Koźbiał

Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Scramjet

Małgorzata Ciechomska

Dyrektorka Smart City w Orange Polska

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

rzecznik patentowy w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych - Okręg Podlaski

Anna Daszuta-Zalewska

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Techologicznego

Roman Kaleta

Prezes Zarządu Malow

Tomasz Stypułkowski

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka

Dariusz Budrowski

Prezes Polskiej Fundacji Filary Rozwoju

Piotr Kapliński

Prezes Zarządu IR PARK

Anna Dydoń-Cackowska

Dyrektor Programu w Eviden Polska

Łukasz Kurzyna

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Alicja Węsierska-Kwiecień

pedagog i doradca zawodowy, III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach

JUŻ DZIŚ Zarezerwuj sobie czas i miejsce na Forum!