ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dbamy o:

  • zachowanie reżimu sanitarnego
  • zapewniamy dostęp do płynów dezynfekujących
  • zapewniamy dostęp do maseczek

Ze względu na obowiązujące limity udziału osób w targach, kongresach i konferencjach w wydarzeniu może wziąć udział 160 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Dlatego też wchodząc na teren Centrum Konferencyjnego Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach możesz zostać poproszony przez obsługę organizatora o udzielenie lub okazanie informacji o zaszczepieniu. Udzielenie takiej informacji jest całkowicie dobrowolne.