Łukasz Kurzyna

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach