Program Forum

PROGRAM FORUM

DZIEŃ 1 – 21 października
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH SP. Z O.O. ul. Innowacyjna 1, Suwałki

9:30 – 10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 – 16:00

SPOTKANIA B2B

10:00 – 10:30

WYSTĄPIENIA POWITALNE

Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu PNT PW
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski*
Remigius Motuzas – Ambasador Nadzwyczajny Litwy w Sejnach
Jarosław Antychowicz – Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk – rektor Politechniki Białostockiej

SESJA INAUGURACYJNA

10:30-10:45

SESJA INAUGURACYJNA
NOWA RZECZYWISTOŚĆ – WYMIARY INTEGRACJI I DEZINTEGRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

10:45-11:15

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY  I POLITYKA SPÓJNOŚCI UE W PERSPEKTYWIE 2021-2027 I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI I KRAJU POZA METROPOLIAMI
Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

BLOK TEMATYCZNY: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

11:15-11:45

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W ASPEKCIE KORZYŚCI I KOSZTÓW  – WYKŁAD
dr hab. inż Maciej Zajkowski, prof. PB Politechnika Białostocka

11:45-12:00

WYZWANIA ENERGETYCZNE LITWY
dr Daiva Dumciuviene – prof. Kaunas University of Technology

12:00-12:30

PRZERWA KAWOWA

12:30-13:15

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I JEJ WPŁYW NA PODMIOTY GOSPODARCZE I ŚRODOWISKO – PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Krzysztof Stawnicki – Redaktor Naczelny Magazynu OZEON
Zaproszeni eksperci:
Jacek Michał Płoński – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok;
Paweł Konopko – Prezes Zarządu Prognosis sp. z o.o.
Yuri Mitin – Therma Ltd (Ukraina)
Michał Buczyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o.
Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o.
Vytautas Stankevicious – Choco Group (Litwa)
Zbigniew Walendzewicz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Suwałkach sp. z o.o.

BLOK TEMATYCZNY: FIRMY POGRANICZA NA RYNKU GLOBALNYM

13:15-14:00

CZY FIRMY REGIONALNE SĄ W STANIE KONKUROWAĆ CZY POWINNY KOOPEROWAĆ Z MARKAMI O ZASIĘGU GLOBALNYM? – PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Adam Walicki – Prezes Instytutu Kronenberga
Zaproszeni eksperci:
Piotr Kapliński – Prezes Zarządu IR PARK sp. z o.o.
Łukasz Korol – Prezes Zarządu Code&Pepper
Serhij Shramko – Termo Lux Comfort (Ukraina)
Radosław Mroczkowski – Prezes Zarządu Salag Sp. z o.o.
Jacek Bury – Prezes Zarządu firmy Bury

14:00-14:30

JAK ZDOBYĆ DOTACJE NA BADANIA, ROZWÓJ I EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ SWOJEJ FIRMY?- WYKŁAD
Maciej Łukaszuk – Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

14:30-15:30

LUNCH I ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA FORUM 

19:00

UROCZYSTA KOLACJA (wymagane zaproszenia)

DZIEŃ 2 – 22 października
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH SP. Z O.O. ul. Innowacyjna 1, Suwałki

10:00-15:00

SPOTKANIA B2B

BLOK TEMATYCZNY: ZMIANY DEMOGRAFICZNE
10:00-10:40

ZNACZENIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH DLA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST – WYKŁAD
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

10:40-11:30

PRZEWAGI KONKURENCYJNE FIRM ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOBIETY – PANEL DYSKUSYJNY
Prowadząca: Adriana Sadowska – właścicielka firmy SA-PORT Marketing – Szkolenia
Zaproszeni eksperci:
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej
Sylwia Ciszewska – Dyrektor Zarządzająca CAL prawdziwe drzwi
Emilia Ułanowicz – Dyrektor Hotelu Velvet
Algimanta Ščiglinskienė – Dyrektor Centrum Doradztwa Biznesowego w Alytusie (Litwa)
Karina Adamyants – Nika.sd.group Sp. z o.o. (Ukraina)
Joanna Konopko – Prezes Zarządu Konsoft sp. z o.o.

11:30-12:10

ZNACZENIE CUDZOZIEMCÓW DLA SYTUACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA POGRANICZU – PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu PNT PW
Zaproszeni eksperci:
Adam Szałanda – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
Kamil Czarniawski – Dyrektor PUP w Suwałkach
Anna Samoilenko – Związek Ukraińców w Suwałkach (Ukraina)
Vytautas Turek – Prezes Zarządu Savesta Consulting
Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Pavel Nikanovich – pracownik suwalskiej firmy (Białoruś)

12:10-12:30

PRZERWA KAWOWA

BLOK TEMATYCZNY: CYFROWA GOSPODARKA
12:30-13:10
TRANSFORMACJA CYFROWA BIZNESU – ZŁO KONIECZNIE CZY REALNE ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – SEMINARIUM 
Mariusz Bednarko – Business Development Director w Infinity Group

13:10-13:30

BUDOWANIE TRADYCYJNEJ MARKI W DOBIE RZECZYWISTOŚCI CYFROWEJ – SEMINARIUM
Paweł Krzemiński – Manager ds. Marketingu w CAL prawdziwe drzwi

13:30-14:00

LUNCH I ZAKOŃCZENIE FORUM