Prelegenci 2022

prof. dr hab. Witold Orłowski
prof. dr hab. Witold Orłowski
DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 11:00-11:45 SESJA INAUGURACYJNA „POLSKA GOSPODARKA I JEJ PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ”
prof. dr hab. Witold Orłowski
Jest profesorem w Uczelni Vistula. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie studiował na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, a habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora ekonomii. Był rektorem Uczelni Vistula, profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor 12 książek i ponad 200 publikacji naukowych, wcześniej Główny Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Główny Doradca Ekonomiczny PwC w Polsce oraz Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. budżetu zagadnienia. Jest również popularnym komentatorem ekonomicznym i felietonistą największych gazet.
Janusz Steinhoff
Janusz Steinhoff
DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 12:15-13:00 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W POLSCE – DEBATA

Janusz Steinhoff – wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001
Absolwent i długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Poseł na Sejm X, I i III kadencji. W latach 1990-1994 prezes Wyższego Urzędu Górniczego, pod jego ówczesnym kierownictwem przygotowano i uchwalono w Sejmie ustawę ,,Prawo górnicze i geologiczne. W latach 1997-2001 minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, od czerwca 2000 również wiceprezes Rady Ministrów. Przygotował i przeprowadził wówczas kompleksową reformę górnictwa węgla kamiennego.
Aktywny promotor idei samorządu gospodarczego. Od 20 lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W latach 2012-2020 przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej.
Ekspert ekonomiczny, autor wielu opracowań i patentów z dziedziny górnictwa, energetyki i ochrony środowiska.
Odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2014). Laureat wielu nagród środowisk gospodarczych oraz odznaczeń zagranicznych, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ajou (2000).

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak
DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 12:15-13:00 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W POLSCE – DEBATA

Piotr Woźniak jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998 – 2000).
W latach 1999 – 2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA: członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002 – 2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki.
Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący a od marca 2014 do września 2017 roku Wice-Przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

dr Artur Bartoszewicz - doktor nauk ekonomicznych
dr Artur Bartoszewicz
– doktor nauk ekonomicznych

DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 12:30-13:30
BIZNES POD WPŁYWEM INFLACJI, WOJNY, PODWYŻEK CEN ENERGII I GEOPOLITYKI – WYKŁAD

dr Artur Bartoszewicz – Doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Ekspert w zakresie polityki rozwoju, polityki UE, funduszy UE, finansów publicznych, pomocy publicznej, zarządzania i planowania strategicznego, studiów wykonalności, zarządzania ryzykiem, analizy ekonomicznej i finansowej, posiada 25-letnie doświadczenie eksperckie, analityczne, ewaluacyjne, naukowe i trenerskie. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Posiada bogate doświadczenie w projektach private equity, public affairs i inwestycjach infrastrukturalnych. Autor książek i publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz.

Czesław Renkiewicz –
Prezydent Miasta Suwałk
DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 13:30-14:30
ODPADY JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII – PANEL DYSKUSYJNY
Czesław Renkiewicz
W Suwałkach mieszka już ponad 40 lat. W 2006 rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jako Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki. A w 2010 roku jako bezpartyjny kandydat w wyborach samorządowych objął stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk i ponownie skutecznie ubiegał się o reelekcję w 2014 i 2018 roku. Czesław Renkiewicz jest absolwentem suwalskiego Technikum Mechanicznego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Politechnice Białostockiej oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie zdobył kwalifikacje pedagogiczne. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Farel” w Suwałkach. W latach 1983-1988 pracował w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, gdzie współpracował z ówczesnym Prezydentem Miasta Suwałk śp. Józefem Gajewskim. Następnie przez okres 18 lat swoją pracę zawodową związał z Urzędem Skarbowym w Suwałkach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery urzędniczej – od pracownika po naczelnika urzędu. W międzyczasie – w latach 1994 -2004 prowadził zajęcia w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i finansów w Suwalskiej Szkole Biznesu. Do 2007 roku był Wiceprezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddziału okręgowego w Suwałkach.
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 12:00-13:00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I BEZPIECZNEGO ŻYCIA – PANEL DYSKUSYJNY

Henryk Owsiejew
Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce Malow. Grupa Litpol istnieje od 1989 roku. To kilka powiązanych Spółek: powstałego w 1989 roku w Suwałkach „Litpolu”, w 1997 roku „Malowa”, od 2002 roku dołączyła zlokalizowana w Charkowie na Ukrainie Spółka „Litpol – Ukraina” a od końca 2014 roku „Malow Skand”, zlokalizowany w Świnoujściu.
Henryk Owsiejew jest postacią szczególnie zasłużoną dla Suwałk i Suwalszczyzny. Na swoim koncie ma również nieocenione zasługi dla środowiska inżynieryjnego i technicznego, przedsiębiorców oraz sportu. Jego wielką pasją jest sport oraz działalność gospodarcza, społeczna i innowacyjna. Jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) i NOT. Od wielu lat współuczestniczy w życiu gospodarczym miasta i regionu, jako członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk. Jest także członkiem konwentu Business Centre Club, Przewodniczącym Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Członkiem Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego.
Jako właściciel firmy Malow od wielu lat wspiera działalność licznych organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju sportu. Jest sponsorem znaczących w Polsce klubów sportowych: drużyny siatkówki występującej w Plus Lidze Ślepsk Malow Suwałki, Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow Suwałki (mistrzowie i v-ce mistrzowie Polski, uczestnicy Olimpiad) oraz lokalnej drużyny piłki nożnej Wigry Suwałki.

Ewa Łabno-Falęcka
dr Ewa Łabno-Falęcka
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 12:00-13:00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I BEZPIECZNEGO ŻYCIA – PANEL DYSKUSYJNY

dr Ewa Łabno-Falęcka, z wykształcenia filolożka. Studiowała w Krakowie, Berlinie i Fryburgu Bryzgowijskim; doktorat na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech. W latach 1993-1999 pełniła funkcję radcy do spraw kultury w Ambasadzie RP w Bonn. Od 2000 roku związana z Mercedes-Benz Group AG w Polsce. Zarządzała zintegrowaną komunikacją marketingową (budowanie i strategia marek, data-driven, multi-channel marketing) na poziomie B2B, B2C i non-profit, komunikacją w zakresie zmian i transformacji, działaniami employer branding, ESG, business development i modelowaniem biznesowym.Od 2015 koordynuje procesy inwestycyjne dla Mercedesa w Polsce. Jest autorką wielu publikacji biznesowych i branżowych (m.in. w HBR, BRIEF, Forbes Polska, Dziennik Gazeta Prawna etc.) oraz m.in. stałą komentatorką w programie EKG w radiu TOK FM.Społeczniczka i współzałożycielka (oraz pierwsza prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012).Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, dwukrotnie „Dyrektor Marketingu Roku” w konkursie MediaRun, dwukrotnie nominowana do nagrody European Excellence Award; zdobywczyni Grand Prix „Businesswoman of the Year” w kategorii „Korporacja” w konkursie „Sukces pisany szminką” (2017). Odznaczona resortową odznaką „Zasłużona dla Transportu RP”, a także Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 

Bogusław Kowalski
Bogusław Kowalski
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 12:00-13:00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I BEZPIECZNEGO ŻYCIA – PANEL DYSKUSYJNY

Bogusław Kowalski, z wykształcenia jest elektronikiem i ekonomistą, od początku kariery zawodowej związany jest z marką Mercedes-Benz. W latach 1996-2000 wiceprezes Mercedes-Benz Polska, wieloletni prezes firmowego dealerstwa Mercedes-Benz Warszawa. Od 1 stycznia 2011 r. objął stanowisko Prezesa Auto Idea Sp. z o.o. z lokalizacjami w Białymstoku, Olsztynie, Łomiankach obok Warszawy, a wkrótce w Warszawie i Suwałkach. Obecnie piastuje też funkcję prezesa Stowarzyszenia Dealerów Mercedes-Benz.

Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dr Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 10:00-10:30 INSTRUMENTY FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WSPIERAJĄCE POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MŚP – WYKŁAD

Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jest doktorem nauk ekonomicznych, liderem rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.
Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji.
Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Obecnie, jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czuwa nad pracą Dyrektora Biura i nadzoruje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Samodzielne Stanowisko BHP.

Dariusz Budrowski - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dariusz Budrowski
– Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 10:30-11:00
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU – PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW WSPARCIA PARP NA ROZWÓJ FIRMY W ZAKRESIE ENERGETYKI – SEMINARIUM

Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów MBA.
W latach 2016–2022 dyrektor Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego, zrzeszającego 25 samorządów województwa podlaskiego, w którym zarządzał projektami UE w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, zdrowia oraz współpracy ponadnarodowej.

Marcin Jaczewski
Marcin Jaczewski
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 11:00-11:30 WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI LOKALNEJ – PROGRAM FINANSOWY W RAMACH KPO

Marcin Jaczewski – z wykształcenia politolog, od 2021 r. naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W latach 2019-2020 w Ministerstwie Rozwoju odpowiedzialny za realizację ogólnopolskiego programu dla gmin ograniczania niskiej emisji pn. „Stop Smog”. Wcześniej związany z administracją publiczną oraz przedsiębiorstwami działającymi w obszarze transportu. Od początku kariery zawodowej (2004) związany z kwestiami niskoemisyjności w transporcie i energetyce. W 2011 pracownik Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli na stanowisku attaché ds. transportu oraz przewodniczący grup roboczej Rady UE trakcie Prezydencji Polski w Radzie UE. Autor kilkunastu opracowań dotyczących kwestii niskoemisyjności, w tym gminnych programów rewitalizacji.

Adam Chudoliński
Adam Chudoliński
DZIEŃ 2 / 18 LISTOPADA / 12:00-13:00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I BEZPIECZNEGO ŻYCIA – PANEL DYSKUSYJNY
Adam Chudoliński, MBA in Hydrogen Technology Management Manager z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i podyplomowych studiów MBA in Hydrogen Technology Management, certyfikowany ekspert technologii wodorowych TÜV SÜD. Ostatnio pracował w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, a teraz w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie. Entuzjasta odnawialnych źródeł energii i technologii wodorowych. Grający fan tenisa, miłośnik muzyki jazzowej i uczestnik kilku teleturniejów. Ojciec dwóch wspaniałych córek.
Dariusz Bogdan
Dariusz Bogdan
– Prezes Zarządu PNT PW
DZIEŃ 1 / 17 LISTOPADA / 10:30-11:00
WYSTĄPIENIA POWITALNE
Dariusz Bogdan Polski inżynier. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z informatyki, telekomunikacji i zarządzania na tej samej uczelni. W latach 1995–2007 Dyrektor Pionu IT w ARR- agencji płatniczej UE w Polsce. W latach 2007-2014 Wiceminister Gospodarki. 2008-2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2014 – 2015 Wiceprezes Zarządu Gazsystem S.A. Od 2017 roku Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód sp. z o.o. w Suwałkach. W latach 2019 – 2020 Wiceprzewodniczący Rady Politechniki Białostockiej. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym Złotego Lauru Przedsiębiorczości przyznanego przez Polską Izbę Gospodarczą oraz Ambasadora Technologii Informacyjnych przyznanego przez Związek Banków Polskich. Uczestnik wielu międzynarodowych kongresów, konferencji i seminariów.
Magdalena Gołaszewska
Magdalena Gołaszewska
– dziennikarka, konferansjer, trener wystąpień publicznych
Magdalena Gołaszewska dziennikarka, konferansjer, trener wystąpień publicznych – przez 20 lat związana z TVP S.A. Oddział w Białymstoku. Prowadząca programy „na żywo”, wywiady, debaty, tv-show. Konferansjer prowadzący wielkie koncerty plenerowe, kameralne, gale, eventy firmowe i konferencje. Trener wystąpień publicznych – od ponad 10 lat prowadzący szkolenia z autoprezentacji, komunikacji i radzenia sobie ze stresem i tremą. Współprowadząca cykliczny program „Zasilani”, promujący województwo podlaskie na kanale YT i fb. Współautorka książki „Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze…” – wywiadu rzeki z prof. Lechem Dzienisem, byłym rektorem Politechniki Białostockiej Absolwentka: Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Coachingu przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Kobieta doceniająca siłę uśmiechu, uważność i dobre relacje z ludźmi. Szczęśliwa mama Julii.