Kompetencje i edukacja przyszłości

 Kompetencje i edukacja przyszłości

W edukacji potrzebny jest dziś przewrót kopernikański. To coraz częstszy głos przedsiębiorców, dla których dobrze wykształcony pracownik stał się kluczowym zasobem. Czy wystarczy jeden nowy Kopernik, czy potrzebujemy całego forum Koperników? Kto rozkręci edukację w kosmos, jakim jest społeczno-gospodarcza przyszłość Polski?

Treści programów nauczania to zaledwie czubek góry lodowej polskiego systemu edukacji. Nie tylko same treści dezaktualizują się w zastraszającym tempie, ale też formy dotarcia z nimi do młodych głów stają się mało skuteczne. Nic dziwnego, konkurencja z wykładowym językiem i pracą domową jest olbrzymia. Świadczy o tym popularność uzdolnionych medialnie nauczycieli w sieciach społecznościowych. Rozwija się społeczność edukacji domowej, jak Szkoła w Chmurze. Organizacje pozarządowe wytyczają niezależnie od szkół albo we współpracy z nimi nowe ścieżki w poznawaniu świata. Jaka jest odpowiedź „systemowa”? Sprzęt z rządowego programu Laboratoria Przyszłości zalewa Polskę, a Minecraft – do niedawna po prostu gra sieciowa – staje się oficjalną platformą edukacji. Równolegle od lat w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik pozwala się dzieciom samodzielnie „kręcić planetami”. Eksperci obserwują, jak wzrasta ich motywacja, gdy nauka staje się zabawą albo „challengem”. Centrum tworzy satelickie ośrodki SOWA, które w takich miastach jak Suwałki oferują metody wypracowane przez doświadczenia ze stolicy.
Co to wszystko ma wspólnego z biznesem – i to na pograniczu?

Panel dyskusyjny poświęcony edukacji i kompetencjom poprowadzi Sylwia Ciszewska w drugim dniu Forum 17 listopada.

Udział wezmą:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *