speaker-photo

Wojciech Janek

Dyrektor Centrum GovTech

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Pracował zarządzając funduszami w Niemczech i Chinach, oraz koncentrował się na inwestycjach w sektorach energii odnawialnej i bankowości. Od początku 2020 roku rozwijał program GovTech Polska, gdzie odpowiedzialny był za projekty strategiczne Centrum GovTech. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora departamentu Govtech w KPRM, gdzie w ramach całego sektora publicznego koordynował strategiczne projekty cyfrowe. Był również zastępcą dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, które skupione było na wspieraniu polskich przemysłów kreatywnych, w tym gamedevu, oraz wdrażaniu inwestycji technologicznych. Obecnie pełni rolę Dyrektora Centrum GovTech.

Ukończył studia magisterskie na Frankfurt School of Finance and Management i od 2020 roku jest doktorantem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.