speaker-photo

prof. Joanna Tyrowicz

członkini Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Joanna Tyrowicz jest związana z Uniwersytem Warszawskim oraz Fundacją Adeptów i Miłośników Ekonomii FAME|GRAPE. Profesurę uzyskała w 2019 roku, habilitację w 2012, tytuł doktora nadał jej Uniwersytet Warszawski w roku 2006. Od 2017 roku współpracuje na stałe z IZA w Bonn. W latach 2007-2017 pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i gospodarstw domowych. Od 2022 roku została powołana w skład Rady Polityki Pieniężnej. Współpracowała także z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Fulbright Scholar (Columbia University) oraz Mellon Fellow (w Netherlands Institute for Advanced Studies), gościła także w instytutach naukowych IAAEU w Trewirze oraz w IOS w Regensburgu.

11.00 - 12.00 Prelekcja

dzień 1. czwartek, 16 listopada

Kiedy zarobki Polaków osiągną średnią strefy euro?

Jak regulowanie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wpływa na inflację i gospodarkę w ogóle, dowiemy się u źródła - od członkini Rady Polityki Pieniężnej. Wrześniowe decyzje RPP przyczyniły się od razu do spadku kursu złotego. Ich wpływ na inflację prof. Tyrowicz już komentowała. Czym podzieli się na Forum w Suwałkach?

Jak zmienią się prognozy gospodarcze po październikowych wyborach A.D. 2023? Jak polityka fiskalna i makroekonomia wpłynie na środowisko gospodarczego rozwoju małych i średnich firm oraz lokomotyw rozwoju regionu? Na te pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi.