speaker-photo

Emilia Malinowska

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Emilia Malinowska pełni funkcję Dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, który jest odpowiedzialny na wdrażanie środków europejskich w zakresie badań, innowacji i przedsiębiorczości (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Aktywnie uczestniczyła w pracach nad opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem dokumentów strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego czy Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego (RIS3).  Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) w programie Horyzont Europa.

11.10 - 11.30 Prezentacja

dzień 2. piątek, 17 listopada

Dotacje na innowacje - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Jak uzyskać dotację z Funduszy Europejskich w nowym rozdaniu? Które biznesy i przedsięwzięcia są promowane? Gdzie szukać szans na rozwój i finansowanie?