speaker-photo

dr Małgorzata Snarska-Nieznańska

Prezeska Zarządu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych

Innowatorka społeczna, urzędniczka państwowa, doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w procesowej edukacji klimatycznej i środowiskowej opartej o nowe technologie. Autorka metody nauczania Code for Green.
Kieruje zespołem Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, której celem jest wprowadzenie sprawczej edukacji do szkół. Kierowała programami edukacji szkolnej w Microsoft. Zarządzała komunikacją w UN Habitat (programem ONZ). Była członkinią Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego, zespołu polskich negocjatorów ds. zmiany klimatu, odpowiadała za przygotowanie konferencji ONZ COP 14 w Poznaniu oraz współpracę międzynarodową ministerstwa.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Freie Universitatet w Berlinie, London School of Public Relations.
Ekspert w zakresie projektów interdyscyplinarnych, lokalnych i międzynarodowych, trenerka design thinking, edukacji projektowej opartej na empatii.
Mieszka w Budzie Ruskiej. Pracuje bez granic.

12.00 - 12.45 Panel dyskusyjny

dzień 2. piątek, 17 listopada

Kompetencje przyszłości - społeczeństwo, biznes, edukacja

Jakie kompetencje przydatne są dziś, jakie będą już jutro? Jak przygotowuje do nich szkoła systemowa, a jak inne instytucje? A może to nie instytucje mają nas kształcić i dokształcać?

Dyskusję poprowadzi Sylwia Ciszewska.