speaker-photo

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

rzecznik patentowy w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych - Okręg Podlaski

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO, doktor nauk prawnych. Od 2017 r. pełni funkcję wicedziekana Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie realizuje projekt "Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego". Pełni funkcję pełnomocnika Rektora UwB ds. własności intelektualnej. Wykładowca, prelegent na konferencjach i szkoleniach oraz autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Absolwentka programu TOP 500 Innovators realizowanego w Cambridge University oraz Oxford University.

11.30 - 12.00 Prelekcja

dzień 2. piątek, 17 listopada

Rzecznik patentowy - doradca w innowacyjnym biznesie