speaker-photo

Bożena Lublińska-Kasprzak

ekspertka Business Center Club ds. innowacji i funduszy UE

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, studia na uczelniach zagranicznych, studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej oraz liczne kursy zawodowe. Wieloletnia menedżerka w pracy na uczelni, organizacji pozarządowej, w biznesie i administracji publicznej. W latach 2009-2016 pełniła funkcje prezeski w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie nadzorowała liczne programy i projekty dla innowacyjnych przedsiębiorstw, samorządów, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu. Jako doradczyni biznesowa realizowała projekty związane z rozwojem nowego produktu i rozwojem nowej organizacji biznesowej, optymalizacji procesów biznesowych oraz finansowania projektów rozwojowych. W Business Center Club zajmuje się monitoringiem i analizą prawa i programów publicznych wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, reprezentuje też organizację w Komitecie Monitorującym programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest członkinią Mazowieckiej Rady ds. Innowacyjności oraz członkinią Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując przez wiele lat w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Obecnie pełni funkcje pełnomocniczki Rektora SGH ds. Projektów Rozwojowych oraz prezeski Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH.

13.25 - 14.00 Panel dyskusyjny

dzień 1. czwartek, 16 listopada

Skąd wziąć pomysł na innowacyjny biznes?

Jaka jest rola pomysłu i gdzie go szukać?
Eksperci oceniający wnioski, uczestnicy niejednego "pitchu" będą dyskutować, co łączy innowacyjne biznesy, które odniosły sukces.
Panel dyskusyjny poprowadzi Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.