speaker-photo

Anna Dydoń-Cackowska

Dyrektor Programu w Eviden Polska

Ekonomistka, MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w pracy w administracji publicznej i biznesie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Programów w Eviden Polska S.A (dawniej Atos Polska S.A.) i odpowiada za zespół bezpośrednio zarządzający realizacją projektów IT krótko- i długoterminowymi dla klientów z sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, transportowego i przemysłowego.

10.00 - 10.50 Panel dyskusyjny

dzień 2. piątek, 17 listopada

Smart City - miasta kluczem do Zielonego Ładu i wyzwań przyszłości

Jak zmienić sposób zarządzania firmą i miastem, żeby nie wpaść w kolejny kryzys? Jak się odnaleźć w Zielonym Ładzie? Co trzeba zmienić dziś, a co czeka na technologię jutra?
Jedno jest pewne. Zrównoważony rozwój nie może już być tylko hasłem z dokumentów.
Panel dyskusyjny poprowadzi Wojciech Pająk, geograf i edukator, radny Rady Miejskiej w Suwałkach.