speaker-photo

Alicja Węsierska-Kwiecień

pedagog i doradca zawodowy, III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach

W latach 2007-2022 dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach. Menedżer i coach. Doradca zawodowy. Obecnie kieruje biblioteką szkolną i wspiera uczniów w świadomym procesie uczenia się i rozwoju.

12.00 - 12.45 Panel dyskusyjny

dzień 2. piątek, 17 listopada

Kompetencje przyszłości - społeczeństwo, biznes, edukacja

Jakie kompetencje przydatne są dziś, jakie będą już jutro? Jak przygotowuje do nich szkoła systemowa, a jak inne instytucje? A może to nie instytucje mają nas kształcić i dokształcać?

Dyskusję poprowadzi Sylwia Ciszewska.