speaker-photo

Aleksander Kozłowski

Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego

Od 1973 roku specjalista w sektorze elektroenergetycznym, 1976-1991 w drogownictwie, gdzie kierował pracą wytwórni mas bitumicznych w Ośnie Lubuskim. W latach 1991-97 Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach. Następnie do roku 2007 Prezes Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie. 2007-2009 Prezes WFOŚIGW w Zielonej Górze, a od 2011 r. Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego w Krośnie Odrzańskim. Prelegent na licznych konferencjach, autor wielu artykułów i publikacji z zakresu ochrony środowiska, a także laureat licznych nagród branżowych m.in. Lider Polskiej Ekologii, Przyjaźni Środowisku, Mecenas Polskiej Ekologii czy Ekolaury.