Prelegenci

PRELEGENCI

NASI

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 Prezes Rady Ministrów, w latach 2009–2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

SESJA INAUGURACYJNA „NOWA RZECZYWISTOŚĆ – WYMIARY INTEGRACJI I DEZINTEGRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ”
DZIEŃ 1 /21 października/ – 11:00-11:45

Joanna Sarosiek

Joanna Sarosiek

Joanna Sarosiek (ur. 11 czerwca 1982 r. w Białymstoku) – prawnik, pracownik administracji samorządowej, od 2016 r. dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Od 2007 r. związana z UMWP, zaangażowana w prace zespołu odpowiedzialnego za programowanie i koordynację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – najpierw na lata 2007-2013, a następnie na lata 2014-2020. Jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego odpowiada m.in. za aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, wdrażanie RPOWP 2014-2020 i przygotowanie województwa podlaskiego do perspektywy finansowej 2021-2027.
problemowych w Polsce (2016, 2020).

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY  I POLITYKA SPÓJNOŚCI UE W PERSPEKTYWIE 2021-2027 I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI I KRAJU POZA METROPOLIAMI
DZIEŃ 1 /21 października/ – 10:45-11:15

 

 Adam Walicki – prezes Instytutu Kronenberga  

Adam Walicki

Konsultant i trener w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji biznesowej. Od ponad dwudziestu pięciu lat doradca współpracujący z wiodącymi firmami, klastrami i instytucjami samorządowymi regionu. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i studiach MBA. Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, organizacji wspierającej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego północno – wschodniej Polski. Prezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji i wspierającej rozwój utalentowanych studentów i pracowników nauki. Członek kapituł konkursów biznesowych, w tym Podlaskiej Złotej Setki i Menedżera Roku. Przewodniczący Kapituły Nagrody Kronenberga. Inicjator Forum Idei Miast Turystycznych. Prelegent i panelista na kilkudziesięciu kongresach, konferencjach i seminariach. Współorganizator wielu edycji Kongresu Liderów Zmian, Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, East Design Days i Smart City Summit.

CZY FIRMY POGRANICZA SĄ W STANIE KONKUROWAĆ/KOOPEROWAĆ Z GLOBALNYMI FIRMAMI? – PANEL DYSKUSYJNY

DZIEŃ 1 /21 października/ – 11:00-11:45

 Algirdas Zukauskas – przedsiębiorca, inwestor, wynalazca 

Algirdas Zukauskas

Przedsiębiorca, inwestor, wynalazca, posiadacz patentów, marketer, założyciel seryjnego start-upu. 20+ lat w dziedzinie zdrowia, farmacji, wyrobów medycznych, produktów konsumenckich, B2B i przemysłu spożywczego. Założyciel i dyrektor generalny litewskiej firmy ORIGMED.

CZY FIRMY POGRANICZA SĄ W STANIE KONKUROWAĆ/KOOPEROWAĆ Z GLOBALNYMI FIRMAMI? – PANEL DYSKUSYJNY

DZIEŃ 1 /21 października/ – 11:00-11:45

Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce Malow

Henryk Owsiejew

Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce Malow. Grupa Litpol istnieje od 1989 roku. To kilka powiązanych Spółek: powstałego w 1989 roku w Suwałkach „Litpolu”, w 1997 roku „Malowa”, od 2002 roku dołączyła zlokalizowana w Charkowie na Ukrainie Spółka „Litpol – Ukraina” a od końca 2014 roku „Malow Skand”, zlokalizowany w Świnoujściu.
Henryk Owsiejew jest postacią szczególnie zasłużoną dla Suwałk i Suwalszczyzny. Na swoim koncie ma również nieocenione zasługi dla środowiska inżynieryjnego i technicznego, przedsiębiorców oraz sportu. Jego wielką pasją jest sport oraz działalność gospodarcza, społeczna i innowacyjna. Jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) i NOT. Od wielu lat współuczestniczy w życiu gospodarczym miasta i regionu, jako członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk. Jest także członkiem konwentu Business Centre Club, Przewodniczącym Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Członkiem Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego.
Jako właściciel firmy Malow od wielu lat wspiera działalność licznych organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju sportu. Jest sponsorem znaczących w Polsce klubów sportowych: drużyny siatkówki występującej w Plus Lidze Ślepsk Malow Suwałki, Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow Suwałki (mistrzowie i v-ce mistrzowie Polski, uczestnicy Olimpiad) oraz lokalnej drużyny piłki nożnej Wigry Suwałki.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I JEJ WPŁYW NA PODMIOTY GOSPODARCZE I ŚRODOWISKO – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 1 /21 października/ – 12:15-13:15

 

Divia Dumciuviene

Dr Daiva Dumciuviene –  professor at the School of Economics and Business

Daiva Dumciuviene

Dr. Daiva Dumciuviene is a professor at the School of Economics and Business, Kaunas University of Technology (KTU), Principal investigator of Sustainable Economics research group at School of Economics and Business, Chair of the Committee of Kaunas University of Technology Joint Economics  Doctoral Studies with Klaipeda University and Lithuanian Energy Institute. Giving lectures and participating in numerous international projects, prof. dr. Daiva Dumciuviene has paid a special attention to the issues of European Integration Economics, European Competitiveness Economics, Energy Economics. Daiva Dumciuviene was H2020-EE-2016-2017 “Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving” (enCOMPASS) project leader at KTU. She is author of more than fifty scientific articles, scientific monograph and textbook, and a member of the editorial boards of scientific journals. She was an expert-evaluator of FP7 projects at European Commission, DG Research; evaluator of research proposals in social sciences at National Centre for Research and Development, Warsaw, Poland; at National Centre of Science and Technology Evaluation, Astana, Kazakhstan; at Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania, expert European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Unit A.2 Erasmus+: Higher Education – Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I JEJ WPŁYW NA PODMIOTY GOSPODARCZE I ŚRODOWISKO -Wyzwania energetyczne Litwy
DZIEŃ 1 /21 października/ – 12:15-12:30

Jacek Michał Płoński

Jacek Michał Płoński –  dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Jacek Michał Płoński

Dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wcześniej wiceprezes zarządu ds. technicznych w Enea Ciepło sp. z o.o. Był także prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach, gdzie podjął się m.in. przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, modernizacją zakupionego majątku oraz przejęciem zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Łapach” i jego reorganizacją. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Łapach, w którym po 2 latach został dyrektorem, podejmując się, z sukcesem, przeprowadzenia modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Łapy, z przestawieniem kotłowni węglowych na gaz i biomasę.

Ukończył Politechnikę Białostocką z tytułem mgr inż. elektryk. Następnie studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym (Politechnika Warszawska). Ukończył też kurs dla kandydatów audytorów energetycznych w NAPE oraz zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach ubiegłych był też przewodniczącym w Radach Nadzorczych PGKiM Sp. z o.o. w Łapach i ZWiK Sp. z o.o. w Łapach.

Pasjonat żeglarstwa, instruktor, sternik.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I JEJ WPŁYW NA PODMIOTY GOSPODARCZE I ŚRODOWISKO – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 1 /21 października/ – 12:15-13:15

Jacek Bury- Prezes Zarządu Bury

Jacek Bury

Przedsiębiorca, przez 29 lat tworzy jedną z największych firm na Lubelszczyźnie. Jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Bury, działającego m.in. w branży spożywczej, transportowej i sektorze oświatowym.
Zaangażowany w budowanie klimatu dla ludzi przedsiębiorczych. Propagator nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Aktywnie wspiera sportowców i ludzi potrzebujących. Senator X kadencji Senatu RP, członek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Inicjator powstania Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Podróżnik i trekker wysokogórski, miłośnik tenisa ziemnego.

CZY FIRMY REGIONALNE SĄ W STANIE KONKUROWAĆ CZY POWINNY KOOPEROWAĆ Z MARKAMI O ZASIĘGU GLOBALNYM? – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 1 /21 października/ – 13:15-14:15

 

Łukasz Korol – założyciel i prezes spółki Code & Pepper

Łukasz Korol

Założyciel i prezes spółki Code & Pepper – dostawcy rozwiazań technologicznych na potrzeby nowoczesnych rozwiązań finansowych. Spółka Code & Pepper została w roku 2021 sklasyfikowana na 3 miejscu najszybciej rozwijających się firm w Polsce w rankingu Diamentów Forbesa. Code & Pepper świadczy swoje usługi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA oraz w kilku krajach Bliskiego Wschodu. Łukasz Korol jest z zamiłowania podróżnikiem. Przemierza rowerem Suwalszczyznę oraz inne regiony Polski w ramach przedsięwzięcia Homo Peregrinus (homoperegrinus.com).

CZY FIRMY REGIONALNE SĄ W STANIE KONKUROWAĆ CZY POWINNY KOOPEROWAĆ Z MARKAMI O ZASIĘGU GLOBALNYM? – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 1 /21 października/ – 13:15-14:15

 

Prof. Śleszyński

prof. dr hab.  Przemysław Śleszyński

Przemysław Śleszyński

Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jest też członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wielu instytucji i organizacji naukowych, m.in. Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przewodniczącym Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, gospodarką i planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym. Kierował wieloma projektami z tego zakresu dla urzędów centralnych i samorządów, brał m.in. udział w przygotowaniu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016). Autor kilkuset publikacji i ekspertyz, m.in. szeroko wykorzystywanych w polityce rozwoju i zagospodarowania przestrzennego „Delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw” (2013) oraz „Listy 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” (2017); kierował też delimitacją obszarów problemowych w Polsce (2016, 2020).

ZNACZENIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH DLA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST – WYKŁAD
DZIEŃ 2 /22 października/ – 10:00-10:40

 

dr hab. inż.  Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB  – Rektor Politechniki Białostockiej

Marta Kosior-Kazberuk

Polska doktor habilitowana nauk technicznych, rektor Politechniki Białostockiej w kadencji 2020–2024. Członkini Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE FIRM ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOBIETY – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 2 /22 października/ – 10:40-11:30


Sylwia Ciszewska

Sylwia Ciszewska

Wizjonerka zarządzająca marką CAL prawdziwe drzwi, spółki od ponad 35 lat dostarczającej zdrowie, bezpieczeństwo i spokój poprzez projektowanie i produkowanie ekologicznych drewnianych i hybrydowych drzwi na całe życie. Zorientowana na rozwiązywanie problemów, dobra facylitatorka. W 2017 roku otrzymała tytuł Kobiety Branży Stolarki. Od 2018 roku Członkini Rady Eksperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora. Od 2020 roku Członkini Lady Business Club. Edukatorka wspaniałych córek.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE FIRM ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOBIETY – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 2 /22 października/ – 10:40-11:30


Zdunowski Kazimierz

Zdunowski Kazimierz

Zdunowski Kazimierz ukończył studia w SGPiS (obecnie SGH). Ukończył Studia Podyplomowe oraz złożył egzamin i otrzymał Dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Posiada doświadczenie ekonomiczne i menadżerskie. Kierował przedsiębiorstwami, działał w organizacjach pozarządowych, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów. Jest współautorem wydań książkowych: Podstawy planowania w organizacji kółek rolniczych. Zarys systemu i metod. LSW, 1978r., Normy, mierniki i wskaźniki stosowane w rolnictwie. Wydawnictwo IERiGŻ, W- wa, 1985r. Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki,  finansów i inwestycji. Od 2014r. Prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej

ZNACZENIE CUDZOZIEMCÓW DLA SYTUACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA POGRANICZU – PANEL DYSKUSYJNY
DZIEŃ 2 /22 października/ – 11:30-12:10


Mariusz Bednarko,  Infinity Group

Mariusz Bednarko

Digital Manager z głębokim zrozumieniem strategicznego podejścia do biznesu.
Z branżą digital i technologii związany jest od 2000. Obecnie pracuje w Infinity Group, wiodącej agencji technologicznej, gdzie jako Business Development Director koncentruje się na konsultingu i projektach w zakresie cyfrowej transformacji firm. Doradza firmom jakie systemy i technologie będą kluczowe w ich rozwoju. Na co dzień stara się też odpowiadać na trudne pytania klientów o to czy kompetencje digital i platformy technologiczne efektywniej jest zbudować wewnątrz firmy, kupić czy wynająć?
Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów digital „po stronie agencji” zdobywał pracując między innymi dla T-Mobile, Netia, Multikino, Platforma CANAL+, Citibank, PZU, Metlife, TUI.  Natomiast „po stronie klienta” jako Online Product Director w TVN realizował strategię cyfrowej zmiany w czołowej telewizji w Polsce.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, a obecnie wykładowcą na studiach podyplomowych Politechniki Białostockiej.

TRANSFORMACJA CYFROWA BIZNESU – ZŁO KONIECZNIE CZY REALNE ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – SEMINARIUM 
DZIEŃ 2 /22 października/ – 12:30-13:10


Paweł Krzemiński

Paweł Krzemiński

Marketing Manager marki CAL prawdziwe drzwi. Od ponad 5 lat związany z CAL i Suwałkami. Od 10 lat zajmuje się marketingiem zintegrowanym. Autor bloga www.krzem.agency i współautor podcastu: Edukacja w Marketingu PL. Studiował na UMCS w Lublinie, Uniwersytecie SWPS w Warszawie (UX design), Politechnice Białostockiej (marketing internetowy) oraz na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie (policy and management). Pracował dla Agory, Vena Art i Miasta Sejny.

BUDOWANIE TRADYCYJNEJ MARKI W DOBIE RZECZYWISTOŚCI CYFROWEJ – SEMINARIUM 
DZIEŃ 2 /22 października/ – 13:10-13:30


Czesław Renkiewicz

Czesław Renkiewicz

W Suwałkach mieszka już ponad 40 lat. W 2006 rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jako Pierwszy Zastępca  Prezydenta Miasta Suwałki. A w 2010 roku jako bezpartyjny kandydat  w wyborach samorządowych objął stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk i ponownie skutecznie ubiegał się o reelekcję w 2014 i 2018 roku. 

Czesław Renkiewicz jest absolwentem suwalskiego Technikum Mechanicznego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w  Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Politechnice Białostockiej oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie zdobył kwalifikacje pedagogiczne. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

WYSTĄPIENIA POWITALNE 
DZIEŃ 1 /21 października/ – 10:00-11:00